Sister who won The Voice Italy renews religious vows